Prophet/Rasool Muhammad biography ประวัติท่านรอซูล/นบีมูฮัมหมัด อภิมหาราชาศาสนทูตที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ศาสนทูตคนสุดท้ายในโลก wiki

No real photo, stop using drawings.

Rasool/Nabi Muhammad or Prophet Muhammad is the last messenger of God. He made the revelation about Islam, the true religion that has been sent to fix many flaws of Christian, Judaism, and other imperfect religions. Islam came after Christian and Judaism, of course, there is only one truth just like there is only one God. However, concept and theory of Christian are partially true but Islam is wholly true in every aspect. No wonder, it's the last real religion but not the least, with many scientists converted themselves to Islam. Everyone should think about Prophet Muhammad as he's the real role model for every human. The most perfect mankind in the world is Prophet Muhammad. But no one in modern days knows how he look. Although he's an Arab, he didn't necessarily look like modern Arabs because the old world of Arabia in the years of the prophet is not influenced by black people. Nowadays, many Arabs are dark skinned with curly haired. It has been reported that they're mostly not handsome, but Prophet Muhammad is handsome. Prophet Muhammad is probably more handsome than Duke Akim Rakhimov and Prince Oak Oakleyski, too. We just have never seen the prophet's divinely majesty highness physical appearance. But it's safe to say that the prophet was very handsome as there is a verse in Hadith telling that the Prophet Muhammad is more handsome than the moon. Surely, since he was the most perfect human ever alive; he could be the most handsome, the most beautiful, the most magnificent, the most pristine, the most shining, etc. However, when people said that Prince Oak Oakleyski is the most handsome in the world is based on a premise excluding the prophet. That means if we talk about all humans from the ancient era to these days, the real most handsomest is the Greatest Lord Prophet Muhammad, period.

Prophet Muhammad favorite place is Mecca, Arabia (today's Saudi Arabia). Factually, not theoretically, Prophet Muhammad is the most 'royal' person in the world because he is the grand prophet whom was chosen by God to be the final messenger of God.

The favorite color of the Greatest Lord Prophet Muhammad was possibly green. His favorite edible items were barley, dates, figs, grapes, honey, milk, mushroom, olive oil, pomegranate, and melon. This is just examples that we know via evidences in Saudi Arabia. Lord Prophet Muhammad is the real perfect religious lord of lords, not Jesus (Prophet Isa is the penultimate prophet but he wasn't as perfect as Prophet Muhammad although he is still alive above horizon today in the another heavenly cosmos). Crucially, everyone must keep in mind that "LORD" DOESN'T MEAN "GOD". Generally speaking, the word 'lord' actually refers to "Syed" in the most general sense. Syeds are royalties that are descendants of the great prophet.

ท่านรอซู้ลมูฮัมมัด หรือ นบีมูฮัมหมัด ก็คืออภิมหาราชาแห่งศาสนาที่แท้จริงที่พระเจ้าส่งมาค่ะ เป็นศาสดาคนสุดท้ายที่เผยแพร่ศาสนาให้สมบูรณ์ แก้ไขความเชื่อที่บิดเบือนที่หลงผิดในหมู่ผู้คนคริสเตียนและยิว เพราะในความเป็นจริง อิสลามคือศาสนาที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด นักวิทยาศาสตร์หลายๆคน รวมถึงระดับนักปรัชญาที่มีคุณวุฒิระดับสูงอย่าง Socrates ก็เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว เหมือนหลัก Monotheistic Truth คือความจริงสัจธรรมย่อมมีหนึ่งเดียวเหมือนศาสนาที่มีถูกที่สุดแค่ศาสนาเดียว คนเราเกิดมาก็มีชีวิตเดียวเช่นกันนะคะสุดท้ายทุกร่างวิญญาณก็ต้องย่อยสลายและกลับคืนสู่พระเจ้าอีกมิติหนึ่ง ซับซ้อนพิศวงแต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะ เช่นถึงแม้ท่านนบีมูฮัมมัดจะสวรรคตตอนอายุช่วงราวๆ 61-63 พรรษา แต่วิญญาณและร่างใหม่ของท่านศาสดาไปอยู่ในสรวงสวรรค์อย่างแน่นอน พระเจ้าตรัสไว้ ส่งสาส์นผ่านท่านศาสดา ว่ามุสลิมทุกคนจะได้แผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ให้มุมินทุกคนค่ะ มนุษย์ทุกควรเอาแบบอย่างท่านรอซูลมูฮัมมัด เพราะท่านรอซูลมูฮัมมัดคือมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก คือบุคคลต้นแบบของแท้สำหรับทุกคน เพราะเป็นศาสนทูตของพระเจ้า แถมยังหล่อสุดๆเพราะมีเชื้อพันธุ์แขกขาว ไม่เหมือนอาหรับสมัยใหม่ค่ะ เพราะท่านศาสนทูตนั้นวิเศษกว่าทุกๆคน เพราะท่านศาสนทูตคือผู้สื่อสารจากพระเจ้ามายังมนุษย์ จึงเป็นที่มาของศาสนาที่แท้จริงค่ะ