บทความ

Prophet/Rasool Muhammad biography ประวัติท่านรอซูล/นบีมูฮัมหมัด อภิมหาราชาศาสนทูตที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ศาสนทูตคนสุดท้ายในโลก wiki

Prophet/Nabi Adam biography ประวัติ ท่านนบีอาดัม มนุษย์คนแรกของโลก wiki

Shaykh Albani biography ประวัติ เชคอัลบานีย์ (ชัยคฺ อัลบานีย์) ราชาศาสตราจารย์แห่งอิสลาม wiki

Sultan Suleiman of Ottoman Empire ประวัติ สุลต่านสุไลมานแห่งจักรวรรดิออตโตมัน wiki