Introduction, Abstract, and Discussion of the real RoyalWiki (Royal Eurasia Andronovo International) 100% nonprofit - องค์กรเพจไม่แสวงผลกำไรใดๆทั้งสิ้น ความรู้เกี่ยวกับศาสนาไม่ใช่สินค้าค่ะ พระเจ้าไม่ได้ให้ขายสัจธรรม

royalwiki, royal wiki

The most useful, concise content is one of the key cores of Royalwiki. This is an exemplar-quintessence encyclopedia where everyone can study facts about a royal Muslim variety (and also nonroyal to some degree). This niche wiki contains factual information about universally notable profiles including; the most perfect man in the world who is the final messenger of religion(Rasool/Prophet Muhammad), the first human in the world(Adam), the last Eurasian conqueror(Timur), the Ottoman dynasty king(Sultan Suleiman), the good emperor of a great empire(Mughal King Babur), the last caliph in Thailand(Sultan Sulaiman of Mogol/Mughal descent), the master of contemporary scholars(Shaykh Albani), the beautiful Lebanese retired superstar(Amal Hijazi), the ex-priest Irish singer who realized the truth(Sinead O'Connor), the lead Turkmen Sunni footballer(Sardar Azmoun), and the prince who inherited multi-royal genetics(Prince Oak Oakleyski). All of these figures have the same common standpoint, that they are all Muslims! Submission to God(Allah) is the most important duty of all humans. And it's a mandatory that we must believe in the Holy Quran and prophet/messenger(Nabi/Rasool Muhammad)'s messages from Allah.

The main emphasis of this wiki profile information page is to inform all people to know that the real God(Allah) is the only one who created everything and every life, then the true flawless religion(Islam) was imparted by the revelation via Lord Prophet Muhammad. And everyone should spread a knowledge about the royal persons who have admirably strong faith in God. Overall, this official profile site shows proper supports and tribute to Nabi/Rasool Muhammad, as well as other noteworthy Muslims. True religious persons must bear in mind and commemorate that Nabi/Rasool Muhammad is the real perfect role model for every human being.

In regard to an inspiration of the simplified Royal Eurasia Andronovo international nonprofit foundation Royalwiki, Prince Oak Oakleyski (Принц Оьклейский) has established his hallmark "Prince Oakleyski Eurasia" as a suborganization to help expanding worldwide knowledge about history of earth and humans, just to devote and dedicate to the true flawless [Islam] religion of God. Humans are born to serve the only one God(Allah). There are no other deities because the only one God is powerful sufficiently to create lives, planets, and universe with no shortage of energy. But humans have so many limitations that we cannot directly communicate with God. And why would God come down to the ground we live? We are all just small-scale creatures of God, and this world is just temporarily made for testing everybody before the eternal world. Only the truly monotheistic believers with a pure heart will be able to see God, not only in the heaven, but also on the day of resurrection(Yawm al-Qiyamah)..

God has created all humans and we have to invite everyone to convert to Islam and submit ourselves to The Almighty God(Allah). Why were human born? Easy question. All good people who are not morally corrupt can get a hint through a humanoid instinct; common sense. All humans were born for the same reason, that is to live well with the monotheistic soul.

The holy creator/owner of humans has told the messenger(Rasool Muhammad) about every factor in the true way of life. All humans are the same one, fundamentally, our life is born because of the all lives' owner i.e. Allah a.k.a. God. There's only one true route to the heaven, that is monotheism(Islam). The essence of life is very simple. We must 'submit' ourselves to God.

God's existence is absolute, self-sufficient, and not subject to human decisions or conventions.

When you realize that the real monotheism is Islam, and you understand that God(Allah) has created humans and planets, you are a muslim, unconditionally, it's an obligation that you must vow by speaking to swear Shahada i.e. "there is no other Gods but God(Allah)" then "Prophet Muhammad is the messenger of God".

Once you know about Islam and you understand, you are enlightened by the grace of God. You cannot exit the religion, although many people said that they have a moment of reverting but actually it's like you're a rebel who disrespect God. Let's say if you understand the truth that there is only one God in the world, no other nonsensible deities, and you leave your belief and faith like you are an evil thing to God. God can forgive you if you repent in time, whenever God knows best. We cannot guarantee, once you 'left' Islam to be atheist or pathetic agnostic whatsoever, unpredictably God would always open the heaven door for those who revert 'too late'.

In natural phenomena, there were destructive threat to earth from meteor, extremely sun radiation that can harm earth or burn and destroy if the orbit was imperfect, the earth is still intact because of the nature law created by God.

God has sympathy for those who regret and repent heartfeltly. All of our factual premises corresponding to religion can be proven and supported by acknowledgement via Quran. We can deduce based on Quran, about merit or transgression that were granted or interdicted associated with the law of God.

Thus we are entitled to tell about God, as far as we know about God, according to Quran and Hadith, in compliance with Islamic scholars, anyhow, God knows best. We are humans having many limitations that cannot know everything. God knows everything about us, but we cannot know everything about God. Howbeit, we broadcasted to allocate comprehension of wisdom we acquired, pursuant to the Prophet Muhammad's transference, emanation, and pronouncement of God's locution.

Prince Oak Oakleyski, real handsome prince, handsomest prince, prince oak, Prince_Oak_Oakleyski_, real eurasia prince, เจ้าชายโอค handsome real handsomeness sovereign เจ้าชายโอ๊คหล่อ принц оьклейский ลอร์ดโอคลีสกี้กันต์ดนัย ชาห์ ซารฺย์ handsomest princeoak eurasia andronovo international royal, prince of eurasia, เจ้าชายแห่งยูเรเซีย, Император Евразийн жинхэнэ царайлаг эзэн хаан, the most handsome director/entrepreneur in the world, lord kandanai emperor, Lord Maneesawath, Emperor Kandanai, ท่านเจ้าชายโอ๊ค, ท่านเจ้าชายโอค, เจ้าชายแห่งยูเรเซีย, real prince of Eurasia, sovereign handsomeness, принц оьклейский, принц оук оклиски, евразия красивый император, еврази эзэн хаан, ท่านเจ้าชายโอ๊คราชาหล่อรวยเชื้อรัสเซียแท้, настоящий красавец-принц Евразии
Prince Oak Oakleyski with Eurasia team

About Royalwiki foundation; it's a nonprofit association of Prince Oakleyski Eurasia organization. Prince Oakleyski Eurasia is a private all-in-one federation founded by Prince Oak Oakleyski or Lord Mr. Kandanai Maneesawath (Принц Оьклейский Император Канданай Евразийн жинхэнэ царайлаг эзэн хаан ท่านเจ้าชายโอค มณีสวัสดิ์ ชาห์-ซารฺย์ الأمير الحقيقي لأوراسيا). With its ancillary companies, which have broadcasting media production within itself and international trademarks including authentic Eurasian Andronovo cuisine, movies, and aristocratic physical anthropology culture. Prince Oak Oakleyski (Lord Kandanai) is the REAL sovereign prince of Eurasia. He's the real Eurasia handsomest descendant of Emperor Bahadur and Tsar. Prince Oak Oakleyski is also genetically related to Lord Buddha of Asia, that's why he was named 'Lord Kandanai'. The Handsome Prince Oak is a pleasantly generous person as well. There was a rumor when someone saw him on the street while he was feeding food to stray dogs and cats, on some occasion he was photographed when he has tears on his face. His countenance unambiguously denotes that he warmly has benevolent feeling for animals. Some people love to request for a private permission to take a portrait photo of his royal face, he seems not to be bothered, ergo it's remarkable to see the Eurasia handsome prince adjusts himself to be acclimated to those Asia locals. What a self-effacing prince.

Prince Oak Oakleyski, real handsome prince, handsomest prince, prince oak, Prince_Oak_Oakleyski_, real eurasia prince, เจ้าชายโอค handsome real handsomeness sovereign เจ้าชายโอ๊คหล่อ принц оьклейский ลอร์ดโอคลีสกี้กันต์ดนัย ชาห์ ซารฺย์ handsomest princeoak eurasia andronovo international royal, prince of eurasia, เจ้าชายแห่งยูเรเซีย, Император Евразийн жинхэнэ царайлаг эзэн хаан, the most handsome director/entrepreneur in the world, lord kandanai emperor, Lord Maneesawath, Emperor Kandanai, ท่านเจ้าชายโอ๊ค, ท่านเจ้าชายโอค, เจ้าชายแห่งยูเรเซีย, real prince of Eurasia, sovereign handsomeness, принц оьклейский, принц оук оклиски, евразия красивый император, еврази эзэн хаан, ท่านเจ้าชายโอ๊คราชาหล่อรวยเชื้อรัสเซียแท้, настоящий красавец-принц Евразии
Prince Oak Oakleyski long hair as it's a recommended Sunnah to let the hair grow long like the Prophet Muhammad.
Prince Oak Oakleyski, real handsome prince, handsomest prince, prince oak, Prince_Oak_Oakleyski_, real eurasia prince, เจ้าชายโอค handsome real handsomeness sovereign เจ้าชายโอ๊คหล่อ принц оьклейский ลอร์ดโอคลีสกี้กันต์ดนัย ชาห์ ซารฺย์ handsomest princeoak eurasia andronovo international royal, prince of eurasia, เจ้าชายแห่งยูเรเซีย, Император Евразийн жинхэнэ царайлаг эзэн хаан, the most handsome director/entrepreneur in the world, lord kandanai emperor, Lord Maneesawath, Emperor Kandanai, ท่านเจ้าชายโอ๊ค, ท่านเจ้าชายโอค, เจ้าชายแห่งยูเรเซีย, real prince of Eurasia, sovereign handsomeness, принц оьклейский, принц оук оклиски, евразия красивый император, еврази эзэн хаан, ท่านเจ้าชายโอ๊คราชาหล่อรวยเชื้อรัสเซียแท้, настоящий красавец-принц Евразии
Real Sovereign Prince Kandanai Maneesawath / Lord Oak Eurasia Andronovo
(note: 'Lord' does NOT mean 'God'.
God created humans.
'Lord' is also a human. 'Lord' means "Syed" and any human of the utmost upper caste genetics e.g. Prince Oak and Brahmins)

Prince Oak Oakleyski is actually the modern Eurasian emperor of the noninvasive handsome Eurasia Andronovo empire. Realistically, Prince Oak is the ruler of the true handsomeness/aesthetics that is Andronovo Eurasia. He has originally cultivated some crucial set of rules to measure each individual's beauty. The real ideally Eurasian physiognomy is the most beautiful (racially symmetrical/balanced mix), not leaning too much towards one edge.

Royalwiki has many helpful and valuable gist. We generally think about gratification and complacency of readers. We provide you such states of tranquility and merriment in leisure.

In this specialized encyclopedia, we have written original primary researches. Not secondary research like another wiki website. We don't use tactics like a center of random miscellaneous data to gain popularity, and we don't beg for donation.

In real life, notability is seemingly worthless comparing to nobility. Surely, nobility is worthier than notability, in any sense. While Akim Rakhimov is not royal, but he's handsome and more honorable than typical mainstream wiki people. Akim could even be noble because Prince Oak Oakleyski was his friend and can appoint/ordinate the companion to be noble. Establishment is easy and simple.

Straightforwardly, Royalwiki has high accuracy in term of argument about human history. It's all just the factual information that needs to be arbitrated.

Anthropomorphism cannot be applied to imagine how God looks like. God is beyond human's imagination. God doesn't require any approval from human to show the existence, nor letting human see. God exists far-off humans' eyes in this world. God is verily beyond everybody and everything.

Dear readers, you are welcome to confess and cognize that the impeccably true religion is Islam. Islam was a revelation after Christianity since it's the last real religion which was sent to earth to mend early misapprehension of the truth of God. Islam was originally set forth and recited "Shahada" by the Prophet Muhammad who is the actual messenger of the perfect religion. Prophet Muhammad is the most perfect man in world history and till these days, he's the bona fide ideal epitome, unlike those nonsensical rubbish idols who act like superstarwannabe on such worthless tempting drama, series, on television or online channels, alluring with their ugly nonroyal faces acting and pretending retardedly live on-screen. We are confident about our vantage point and perspective stance agin those rubbish idols who tampered our people in society. Celebrities who idolize themselves are useless and pathetic. Most celebrities are not royal. Only minor percentage of celebrities are dignified, noble, and royal. We should prioritize quality, not quantity. This is undebunkable on account of pragmatically brusque methodology that we are unfeign.

Our discourse may sound a tiny bit crude, but it's better than fake or plastic pretending. Being blunt is a good way to emanate or relay that there is no fakeness in this wiki. And it provokes the critical thinking to boot. Distinctively evocative modus operandi as well.

We have a cute editor around here. Hlee Liyue working on independently gala editorial group. Although not notable, Hlee Liyue is respectable for joining in contribution to Royalwiki. She's not handsome but she wrote highly useful volume of inclusive content.

Further explanations of another topics were written in Thai language in this RoyalWiki site which was tied to the entertainable docudrama Royal Eurasia Andronovo International Sovereign TV privately held by Prince Oak Oakleyski with his valid partnership associates assisting in corporate collaboration. Nutthawadee chiefly operated most of dissertations.

Prince Oak Oakleyski has influenced many influencers, bespoke about the truth that doesn't requisite empirical proof, relating to Islam. Prince Oak Oakleyski has organized his private royal institute to promulgate Islam for people who don't profoundly know about Islam exactly. The real monotheistic depth is intelligible and lucid. Some people might have confusion if their common sense is not coherent with rationales. Anywise, we care about you as humanity basis.

Monotheism is a natural instinct rather than a nurture. We all humans must be monotheistic. There is only one God in all worlds. We can't see God above the earth, but God always exists. Analogically, we can't visually see physical properties of wind but its kinetic mass exists. Basically, we can see almost all physical things, but we can't see metaphysical things through our bare eyes in this world. Just like the way angels exist, but we can't see them. So many metaphysical bodies that we can't see, because we are just humans. We are naturally flawed.

In some municipalities of the earth, there is a misbelief about how humans should treat dogs. Some Muslims misconstrued that they should not give any food to dogs. That's just a misapprehension. As a matter of fact, all Muslims should not touch the dogs' mucous membranes. But we should give them something to eat if they gave the impression of being hungry. There is a crystal clear attestation delineating the factual story about a woman who has given water to a thirsty dog and she was rewarded with the awaiting paradise. Yet, keep in mind that we are social animals that have intellectual humanity and dogs are also social animals but they don't have the humanoid intellectual to know what's right or wrong. Ferocious dogs could impulsively attack or bite you even you didn't threaten them. If we see mad dogs from afar, it's better to stay away from them than assaulting them unless they are massively dangerous and try to hunt us down, for example, we can counter-attack a rabid animal that is going to harm us. But according the the religion, factually, we should be friendly to other animals and help them when they are in helpless sitch.

ทีมงานขอเกริ่นก่อนว่า อัลลอฮฺ อยู่เหนือทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งในโลกใบนี้และจักรอวกาศทั้งหลายทั้งปวงนะคะ ไม่ว่าจะมีสถานะกษัตริย์ ขุนนาง หรือเจ้าชาย บลาๆๆ ก็อยู่ต่ำกว่าอัลลอฮฺ(พระเจ้า) หมดค่ะ ขนาดในประเทศอินเดียมนุษย์จำพวกวรรณะพราหมณ์มีสถานภาพชนชั้นสูงสุด แต่พระเจ้าก็อยู่เหนือหมดเพราะพระเจ้าคือผู้สร้างมนุษย์ มนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน(พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว)

ส่วนในแง่มุมของนักเขียนอาชีพวิกิพีเดีย หลายคนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าชายโอคเท่าไรค่ะ พูดถึงเรื่องสกุลแฝงและคำอ่านนามสกุลเวอร์ชั่นสากลของเจ้าชายโอค คือ "Oakleyski" คำอ่านใกล้เคียง โอคลีสกี้ มากกว่า โอ-คลี-สะกี้ นะคะ ไม่ใช่โอ๊คเล่ย์ โอ๊คลี่ย์ต่างหากค่ะ กรณีคล้ายScones-Сконыภาษาสากลไม่อ่านว่าสโคน จริงๆอ่านว่า สโกนส์[US]/สกอนส์[UK]-สโกเน็ย[RUS] อีกเคสนึงก็คือเมือง Shahrisabz ในอุซเบกิสถานซึ่งถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่มีฐานเริ่มต้นของราชวงศ์ใหญ่ๆ คนไทยไม่ค่อยรู้จัก แต่คนที่ทำงานแก้ไขภาษาไทยของวิกิพิเดียดันไม่รู้อิหน่งอิเหน่เขียนคำอ่านผิดซะงั้นค่ะ จริงๆไม่ได้อ่านว่า ชาห์รือซับส์ แต่อ่านว่า ชาห์รีซับส์ ส่วน Utrar หรือ Otrar เมืองในคาซัคสถาน คนของวิกิพีเดียภาษาไทยกลับเขียนคำอ่านว่า โวตรอร์ ผิดนะคะ จริงๆต้องอ่านว่า โอตรอร์ ถึงจะถูก พวกเราต้องช่วยกันแก้ไขโดยมีแหล่งที่มาที่มีผู้รู้จริงเชี่ยวชาญด้านภาษานานาชาติในทุกประเทศค่ะ

เจ้าชายโอค เคยให้เหตุผลไว้ว่า สาเหตุที่รับเข้านับถืออิสลาม นอกจากเพราะเชื้อสายบรรพบุรุษแล้ว ก็เพราะอิสลามคือศาสนาที่สมบูรณ์ค่ะ คือการเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ ไม่ใช่พุทธเจ้า(พุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะก็คือมนุษย์) ไม่ใช่เยซู(เยซูคือนบีอีซาก็คือมนุษย์) แต่เพราะพระเจ้าคือผู้ที่สร้างมนุษยโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มนุษย์เราก็คือสัตว์สังคม ส่วนพระเจ้าคือเจ้าของชีวิตทุกชีวิต เรามองได้ว่าพระเจ้าคือต้นเหตุของการกำเนิดชีวิตและทุกสิ่ง เพราะพระเจ้าไม่จุติ ไม่ประสูติ และไม่ถูกประสูติ เพราะพระเจ้ามีอยู่จริงมาตั้งแต่นิรันดร์กาล พระเจ้าผู้สร้างกฎธรรมชาติที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นระบบดวงอาทิตย์ที่มีโลกโคจรรอบวงแบบไม่เคยทับกันและโลกก็ไม่เคยถูกความร้อนจนไหม้สลาย ก็เพราะมีพระเจ้าสร้างกฎธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถก้าวก่าย สัจธรรม-ธรรมชาติทุกอย่างถูกกำหนดมาหมดแล้วค่ะ พระเจ้าต้องมีแค่องค์เดียว พระเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์สุด เพราะถ้ามีหลายองค์ก็จะไม่ใช่พระเจ้า เพราะพระเจ้าต้องมีอำนาจสร้างโลกที่สมบูรณ์เบ็ดเสร็จด้วยมือพระองค์ผู้เดียว ไม่มีพลังอำนาจอื่นใดอยู่เทียบเท่ากับพระเจ้าองค์เดียว พระเจ้าองค์เดียวมีพระนามว่าอัลลอฮฺ(Allah) พระองค์ไม่ประสูติและไม่ถูกประสูติ คือนิรันดร์ จุดเหตุทุกอย่างที่มีโลกและสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้ ก็เพราะพระเจ้าองค์เดียว จริงๆค่ะ พูดอีกก็ถูกอีก สมมุติถ้ามีหลายองค์ก็ต้องไม่ถูกเรียกว่าพระเจ้าแล้วค่ะ เพราะคำว่า"พระเจ้า"คือผู้สร้างโลกสร้างมวลจุดกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างจ้า ตรรกะง่ายๆ ชีวิตมนุษย์คือผล ที่มาจากเหตุคือพระเจ้า ง่ายๆก็คือ มีชีวิตมนุษย์ก็ต้องมีเหตุที่มาก่อนชีวิต และเหตุก็ต้องมีพลังมหาศาลมากพอที่ทำให้ผลเกิดขึ้นมาได้ โลกและจักรวาลกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขต ก็คือผลจากการที่พระเจ้าทรงมีความยิ่งใหญ่มากกว่าทุกสิ่ง แม้แต่มนุษย์อวกาศที่ได้ไปสำรวจนอกโลกยังมีข้อจำกัดแบบไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดของจักรวาลได้แน่ชัด วิทยาศาสตร์มีข้อจำกัด กล่าวคือในหลักตรรกะวิทยาศาสตร์จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สร้างที่เป็นเหตุของเหตุและผล ซับซ้อนนิดๆค่ะแต่ถ้าคิดดีๆเข้าใจ มนุษย์ทุกคนถูกกำหนดให้มาอยู่บนโลกพร้อมกับสติสัมปชัญญะ-สติปัญญาที่มีสามัญสำนึกและสัญชาตญาณ เพื่อได้ไตร่ตรองว่าจริงๆแล้วพวกเราเกิดมาเพื่ออะไร? ก็เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสันติสุขที่พระเจ้าให้มาอยู่ในหนทางศาสนาแห่งสัจธรรมไงคะ เพื่อกราบไหว้บูชาพระเจ้า และเพื่อพวกเราทุกคนจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันในโลกหน้าคือสุขนิรันดร์ถ้าพวกเราผ่านโลกดุนยาหรือโลกมายานี้ไปได้แบบผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็จะได้สวรรค์ สวรรค์ไม่ใช่จินตนาการ แต่คืออีกมิติที่ไม่มีสังขารปัจจุบัน กายภาพมนุษย์ย่อมเป็นอนัตตาและอนิจจัง แต่สุดท้ายแล้ววิญญาณทุกร่างก็ต้องกลับคืนสู่พระเจ้า ในอีกมิตินอกโลกซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถมองเห็น สวรรค์ถูกสร้างไว้เพื่อคนดีค่ะ อะไรคือคนดี? "ผู้ศรัทธา"คือคนดีของพระเจ้า!

มุมินทุกคนย่อมไม่แสวงผลกำไรจากการก่อตั้งองค์กรทางศาสนาเพื่อสนับสนุนศาสนาของพระเจ้า และเผยแพร่ให้ต่างศาสนิกชนได้รับรู้เกี่ยวกับสัจธรรมแห่งศาสนาที่สมบูรณ์ มุสลิมทุกคนที่รู้สัจธรรม สามารถชี้แนะคนต่างศาสนิกให้มาอยู่ในหนทางแห่งสัจธรรม "true monotheistic religion is Islam" ศาสนาที่มีตรรกะสมบูรณ์แบบแท้จริง นับถือพระเจ้าองค์เดียว ไม่บิดเบือน คืออิสลามค่ะ ดะวะฮฺจากประสบการณ์และคำบัญญัติจากพระคัมภีร์อัลกุรอาน ที่พระเจ้า(อัลลอฮฺ)ทรงประสงค์ประทานพรมาให้แสงสว่างกับผู้ศรัทธาทุกคน ส่วนเรื่องราวเจ้าชายโอคนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะ เพราะในอดีตเจ้าชายโอคบอกว่าเคยหลงเชื่อศาสนามาหลายศาสนาที่ผิดแล้วเคยเป็นatheistก็เคยแต่สุดท้ายมาจบที่อิสลามคือศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุด ถึงแม้ยุคนี้จะมีจำนวนประชากรคริสต์มากสุดในโลก แต่อิสลามก็ยังมีความรุ่งเรืองและเป็นสัจธรรมตลอดกาล ซึ่งพระเจ้าก็ตรัสไว้ล่วงหน้า เช่น โลกยุคนี้(มนุษย์ยุคสุดท้าย)จะมีความยุ่งเหยิงอลเวงต่างๆนาๆที่ผู้คนหลงผิดเพราะมีศาสนาอื่นๆที่ถูกบิดเบือนมาเนิ่นนานค่ะ หลายๆคนหารู้ไม่ว่านักปรัชญากรีกและนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็หันมาเข้าอิสลาม ซึ่งไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากมาย ไม่มีรูปปั้นเทียมที่มนุษย์ปั้นขึ้นมา เพราะมีแต่พระเจ้าที่สร้างมนุษย์โลกและชั้นฟ้าจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่าง ศรัทธาและรำลึกเสมอว่าพระเจ้าอยู่เหนือทุกชั้นฟ้า พระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง และพระเจ้าทำให้มีโลกมนุษย์เกิดขึ้นมา แต่มนุษย์เรามีข้อจำกัด ไม่สามารถพูดคุยกับพระเจ้าหรือได้เห็นพระเจ้าหรือได้ยินเสียงพระเจ้าในโลกนี้ได้โดยตรง เพราะพระเจ้าตรัสไว้ในหลักฐานทางศาสนาอย่างเป็นนัยยะว่า พระเจ้ามีมือมีรูปลักษณ์ และมนุษย์จะได้เห็นพระเจ้าต่อเมื่อไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้ว... มิติที่พิศวงที่มนุษย์ไม่มีทางเข้าถึงในโลกนี้ แล้วเหตุใดจึงยังจะมีคนความคิดตื้นๆไม่ยอมจำนนต่อผู้สร้างชีวิต? ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วจนเราเลือกไม่ได้จริงๆกระนั้นหรือ? ทุกคำถามมีคำตอบ..... สัจธรรมที่มุมินทุกคนนำเสนอวิจารณญาณตรรกศาสตร์สามัญสำนึกและความรอบรู้เรื่องความเป็นมาของโลกที่สมเหตุสมผล...